MJESEČAR U MAGLI

Biblioteka: ČETVRTI ZID

Živa Benčić

MJESEČAR U MAGLI

Ogledi o suvremenoj ruskoj književnosti

U sastav ove knjige ušlo je osam više-manje samostalnih ogleda posvećenih stvaralaštvu nekolicine značajnih ruskih pisaca koji su snažno obilježili ne samo posljednja dva desetljeća sovjetske književnosti nego i prva dva desetljeća postsovjetske (Vladimir Makanin, Ljudmila Petruševskaja, Dmitrij Prigov, Evgenij Popov, Tat'jana Tolstaja, Viktor Pelevin i drugi). Činjenica da su živjeli i stvarali u dva posve različita književnopovijesna i kulturna konteksta – sovjetskom i postsovjetskom – ukazuje na njihovu uspješnu prilagodbu radikalnoj promjeni paradigme početkom 90-ih. Drugim riječima, svi su oni svjedoci sloma jednog dugotrajnog društveno-političkog poretka odnosno kraha jedne utopije o savršenom društvu. Svi oni svjedoče raspadu jednog kulturno-povijesnog prostranstva i participiraju u stvaranju novoga. Zajednička im je svakako i velika stvaralačka energija usmjerena ponajprije na prevladavanje ograničenosti stvaralačkih sloboda u sovjetsko doba, a zatim na prevladavanje kulturnoga šoka od drastične smjene svih estetičkih i ideoloških  paradigmi u postsovjetsko vrijeme. U uvjetima dubokog proživljavanja katastrofizma ljudske povijesti spomenuti se autori svjesno ili nesvjesno posvećuju traženju onih uporišnih točaka u čovjekovu životu koje mu pomažu da opstane s jedne strane u najtežim povijesnim turbulencijama, a s druge u ispraznoj duhovnoj pustoši novoga konzumerističkog društva. Na kraju je možda najvažnije istaknuti da odabrani pisci sve to čine na doista zanimljiv, inovativan i samosvojan način.

Živa Benčić rođena je 1948. u Ljubljani. Školovala se u Zagrebu, gdje je 1972. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala ruski jezik i književnost te komparativnu književnost. Magistrirala je (1980) i doktorirala (1983) na istome sveučilištu s područja književnosti i književne teorije. Od 1972. do 2015. radila je na Katedri za rusku književnost na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.  Godine 2017. dodijeljeno joj je počasno zvanje i titula professor emerita.
Svojim znanstvenim prilozima sudjelovala je u znanstvenim projektima "Pojmovnik ruske avangarde" i "Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća". U sklopu potonjega projekta uredila je, s Aleksandrom Flakerom, zbornik Ludizam. Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća (Zagreb 1996). S Dunjom Fališevac uredila je zbornike Književni barok (Zagreb 1988), Tropi i figure (Zagreb 1995), Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti (Zagreb 2006) te Prostori snova. Oniričko kao poetološki i antropološki problem (Zagreb 2012).
Autorica je knjiga Barok i avangarda (Zagreb 1991) i Lica Mnemozine. Ogledi o pamćenju (Zagreb 2006).

/184 str., 16 x 20 cm, meki uvez, 2017/
ISBN 978-953-260-288-3
Knjižarska cijena: 90,00 kn
Izravna narudžba*: 90.00 kn

* 81,00 kn + 9,00 kn poštarina, samo za narudžbe iz Hrvatske