Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost
Dubrava 37
/redakcija: Grižanska 11/
10 040 Zagreb

telefon: + 385 1 2949 921
telefaks: +385 1 2949 920
e-mail: disput@disput.hr
www.facebook.com/disput.zagreb

Radno vrijeme za suradnike i stranke
je svakoga radnog dana od ponedjeljka
do petka od 9.30 do 15.00 sati
u Grižanskoj 11.