Kritički osvrti

Sortiranje:
Luđakinja u nama

Rosa Montero, "Luđakinja u nama"

HTV (ur. Hanja Rakovac Mašić), Knjiga ili život

Luđakinja u nama

Rosa Montero, "Luđakinja u nama"

Božidar Alajbegović, Vijenac

Luđakinja u nama

Rosa Montero, "Luđakinja u nama"

Zvjezdana Balić, booksa.hr

Lunule

Andrijana Kos Lajtman, "Lunule"

Emilija Kovač, Vijenac

Metafore koje život znače

George Lakoff – Mark Johnson, "Metafore koje život znače"

Gabrijela Puljić, www.stilistika

Metafore koje život znače

George Lakoff – Mark Johnson, "Metafore koje život znače"

Danijela Marot Kiš, Fluminensia

Mitohondrijska Eva

Mihaela Gašpar, "Mitohondrijska Eva"

Denis Vukosav, citajme.com

Mitohondrijska Eva

Mihaela Gašpar, "Mitohondrijska Eva"

Denis Derk, Večernji list

Mitohondrijska Eva

Mihaela Gašpar, "Mitohondrijska Eva"

Jagna Pogačnik, Jutarnji list