Kritički osvrti

Sortiranje:
Pansion

Piotr Paziński , "Pansion"

Tijana Živko, ziher.hr

Paradoks o kritičaru

Dalibor Blažina, "Paradoks o kritičaru"

Željko Ivanjek, Jutarnji list

Paradoks o kritičaru

Dalibor Blažina, "Paradoks o kritičaru"

Lada Čale Feldman, Vijenac

Pariz - skice za portret grada

Stanko Abadžić, "Pariz - skice za portret grada"

Feđa Gavrilović, Vijenac

Pjesme

Vladimir Vidrić, "Pjesme"

Ljerka Car Matutinović, Vijenac

Po rubovima teksta

Dragan Radulović, "Po rubovima teksta"

Zoran Drašković, Montenegrina

Podjele

Gwenaëlle Aubry, "Podjele"

Vanja Kulaš, Moderna vremena Info

Podjele

Gwenaëlle Aubry, "Podjele"

Adriana Piteša, Jutarnji list

Podjele

Gwenaëlle Aubry, "Podjele"

Ljiljana Logar, kulturpunkt.hr