IZDAVAČKI PLAN 2018. GODINE

U 2018. u biblioteci "Na tragu klasika" (u sunakladništvu s Hrvatskim filološkim društvom) objavit ćemo 14 vrhunskih djela. Redoslijedom objavljivanja to će izgledati ovako:

Benno Meyer-Wehlack: "Šlatenšames ili Berlin na moru" (s njemačkoga prev. Sandra Brkljačić)
Max Jacob: "Crna soba" (s francuskoga prev. Marija Paprašarovski)
Maksim Osipov: "Kamen, škare, papir" (s ruskoga prev. Irena Lukšić)
Hjalmar Bergman: "Klaun Jac" (sa švedskoga prev. Željka Černok)
Anton Pavlovič Čehov: "Debeli i mršavi" (s ruskoga prev. Irena Lukšić)
Mitko Madžunkov: "Doba irvasa" (s makedonskoga prev. Borislav Pavlovski)
Rubén Darío: "Plava ptica i druge priče" (sa španjolskoga prev. Matija Janeš)
Bruno Winawer: "Doktor Przybram" (s poljskoga prev. Adrian Cvitanović)
Ingmar Bergman: "Nedjeljna djeca" (sa švedskoga prev. Željka Černok)
Adolfo Bioy Casares: "Morelov izum" (sa španjolskoga prev. Matija Janeš)
Mihail Sebastian: "Već dvije tisuća godina..." (s rumunjskoga prev. Ivana Olujić i Luca-Ioan Frana)
Yasmina Reza: "Sretni su dani" (s francuskoga prev. Sanja Šoštarić)
Gerard Reve: "Večeri" (s nizozemskoga prev. Romana Perečinec)
Roman Jaworski: "Pripovijesti manijakā" (s poljskoga prev. Adrian Cvitanović)

U biblioteci "Žive slike" objavit ćemo ova tri djela domaćih autora:

Đurđica Stuhlreiter: "Bapske priče" 
Kristina Gavran: "Gitara"
Boris Senker: "Plutajuće glumište"

Ovo će biti ovogodišnje Disputove teorijske studije i publicističke knjige domaćih i stranih autora:

Blandine Kriegel: "Pravna država ili carstvo?" (s francuskoga prev. Dragutin Lalović)
Ishay Landa
: "Šegrtov čarobnjak: liberalna tradicija i fašizam" (s engleskoga prev. Damjan Lalović)
Bogomir Kovač: "Političko-ekonomski ogledi" (u sunakladništvu s Nacionalnom zajednicom Crnogoraca Hrvatske)
Zbornik "Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća" (ur. Jasmina Vojvodić) 
Marijan Bobinac: "Sjećanje i suvremenost. Ogledi o novom njemačkom povijesnom romanu"
Vladimir Krušić: "Kazalište i pedagogija"
Thomas Mann: "Razmišljanja nepolitičnog čovjeka" (s njemačkoga prev. Damjan Lalović)
Karel Čapek: "Razgovori s T. G. Masarykom" (sa češkoga prev. Dubravka Sesar) (u sunakladništvu s Hrvatsko-češkim društvom)
Ive Šimat Banov: "Spomenici i njihove žrtve"

Novoosnovanu biblioteku "Svagdan" nastavit ćemo s ovim dnevnikom:

Zdravko Malić: "Osamdesete" (u sunakladništvu s Hrvatskim filološkim društvom)