Izdavačko poduzeće Disput osnovano je 1999. godine. Otprilike polovica našega izdavačkog programa sastoji se od prijevoda sa stranih jezika, a drugu polovicu čine djela hrvatskih autora. Nadalje, naš program obuhvaća manje-više jednak broj fikcionalnih i nefikcionalnih djela.Naša je najistaknutija biblioteka fikcionalnih djela “Na tragu klasika”.
U njoj je od 2004. do danas objavljeno 140-ak djela probranih autora diljem svijeta, koja su preveli ponajbolji hrvatski prevoditelji.
Biblioteka je pet puta (2007-2009, a 2011. i 2012. urednica Irena Lukšić) osvojila najznačajniju hrvatsku nagradu “Kiklop” za biblioteku godine. Nefikcionalna djela pokrivaju ova područja: filologija, lingvistika, teatrologija, kulturni studiji, politička filozofija, politička znanost i politička publicistika. Naš nefikcionalni program autorski potpisuju i/ili uređuju najistaknutiji hrvatski znanstvenici u odgovarajućim disciplinama.
U hrvatskim nakladničkim krugovima Disput je prepoznat i cijenjen kao ozbiljna izdavačka kuća s promišljenom izdavačkom politikom, pažljivo odabranim naslovima i profesionalnom pripremom knjiga (pouzdani prijevodi, visoka jezična kultura naših izdanja, vrhunski prijelom i likovna oprema).

Close Menu
×

Cart