* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Ana Radović Kapor rođena je 31. svibnja 1983. u Podgorici, gdje je završila gimnaziju. Na sveučilištu Florida Atlantic u Sjedinjenim Američkim Državama diplomirala je političke znanosti i mirovne studije (kao B predmet). Magistrirala je na evropskome interuniverzitetskom studiju (MIREES) na sveučilištu u Bologni, a doktorirala je magna cum laude na Sveučilištu u Zadru i Međunarodnom sveučilištu Libertas iz područja međunarodnih odnosa. Radila je u crnogorskoj diplomaciji. Vanjska je suradnica na Međunarodnom sveučilištu Libertas i Visokom učilištu Edward Bernays u Zagrebu te gostujući predavač na stranim sveučilištima. Sudjeluje na brojnim znanstvenim konferencijama i objavljuje znanstvene radove. Članica je Američkog udruženja politologa. Živi i radi u Splitu.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart