* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Anatolij Janovič Šajkevič (1933) istaknuti je ruski lingvist. Bio je profesor na Moskovskom državnom lingvističkom sveučilištu, znanstveni suradnik u Sovjetskom centru za prevođenje te viši znanstveni suradnik u Institutu za ruski jezik Ruske akademije znanosti. Bavi se općom lingvistikom (kvantitativne metode, teorija dešifriranja, distributivno-statistička analiza, glotokronologija), povijesnom leksikologijom germanskih jezika, ruskom leksikologijom i leksikografijom (autor je rječnika M. Ju. Lermontova i F. M. Dostoevskoga) te računalnom lingvistikom.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart