* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska zadnje autoričine knjige koju smo objavili

Blandine Kriegel (1943), francuska politička filozofkinja i professor emeritus. Bliska suradnica Michela Foucaulta na Laboratoriju na Collège de France (1978-1988). Sveučilišna profesorica na Lyonu III (1988-1993) i na Pariz X, u Nanterreu (1993-2002). Predsjednik Republike François Mitterrand (1985) povjerio joj je glavnu zadaću u Misiji za modernizaciju države. Zapaženi su njezini prilozi radu Trucheova povjerenstva za promišljanje pravosuđa (1998) i Visokog savjeta za integraciju, s njome na čelu (2002-2008). Savjetnica u kabinetu Predsjednika Republike Jacquesa Chiraca (2002-2006).
Glavna djela: Država i robovi (1979), Država i demokracija (1986), Čovjekova prava i prirodno pravo (1986), Povjesničari i monarhija I-IV (1988), Putovi države I-V (1986-2001), Filozofija republike (1998), Krv, pravda, politika (1999), Pravna država ili Carstvo? (2002), Republika i moderni vladar (2011).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart