* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Cvijeta Pavlović rođena je u Zagrebu 1970. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i romanistiku (1994.) te bibliotekarstvo (1994.). Stipendistica Odsjeka za romanistiku, za izradu diplomskog rada koristi studijski boravak u Ženevi (veljača 1993.). Stipendistica Francuske ambasade u Zagrebu, boravi na dodiplomskom jezičnom usavršavanju u Aix-en-Provence (srpanj 1993.). Od 1995. g. zaposlena na Katedri za poredbeno proučavanje hrvatske književnosti Odsjeka za komparativnu književnost. Magistrirala na temi Šenoini prijevodi s francuskoga jezika (1999.). Doktorirala na temi Pripovjedni postupci Šenoine epske poezije (2003.). Uže područje djelovanja usmjeruje na komparativno proučavanje povijesti hrvatske književnosti s naglaskom na romansko-hrvatskim vezama i dodirima. Sudjelovala kao predavač na Radionici za stariju hrvatsku književnost u Međunarodnom središtu hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku s temom Romantičke mistifikacije (1997.). Kao gost-predavač održala je pozivno predavanje Ivo Vojnović u kontekstu europskoga esteticizma na Sveučilištu u Udinama (2005.). Suorganizator intedisciplinarne radionice i voditelj radionice komparativne književnosti u Splitu Hipermapiranje Dioklecijanove palače: grad u knjigama (2016.).

Surađivala u Leksikonu hrvatskih pisacaLeksikonu svjetskih pisaca, Leksikonu svjetske književnostiHrvatskoj općoj enciklopedijiLeksikonu Marina DržićaHrvatskoj književnoj enciklopedijiLeksikonu književno-kulturnoga nazivlja i Leksikonu Antuna Gustava Matoša.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart