Dag Strpić (1946-2013), godine 1971. je diplomirao, a 1991. doktorirao politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je radio od 1975. godine sve do smrti. Od 1965. bavio se novinarstvom, kasnije i publicistikom, pišući u većem broju novina i časopisa. Profesionalno je obavljao dužnost glavnog i odgovornog urednika Studentskog lista 1970-1971, a od 1972. do 1974. radio je u Vjesniku u srijedu. Od 1975. do 1976. bio je direktor Centra društvenih djelatnosti, pokrenuo je tjednik Polet i revijalnu seriju časopisa Pitanja. Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Naše teme 1985-1989.
Objavio je knjige Promjena. Politička i političko-ekonomska promjena od Hobbesa do Hayeka (1998), Karl Marx i politička ekonomija Moderne (2010) i Prema Novoj političkoj ekonomiji (2015). Preveo je knjigu F. A. von Hayeka Individualizam i ekonomski poredak (2002).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart