* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Damir Mladić je doktor znanosti i docent na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu i voditelj doktorskog studija iz Međunarodnih odnosa koji zajednički izvode Sveučilište u Zadru i
Sveučilište Libertas. Redovito predaje predmete: Politički pojmovi i ideologije, Uvod u međunarodne odnose te Teorije međunarodnih odnosa. Bio je vanjski suradnik na Fakultetu filozofije
i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i na Sveučilištu VERN’ te Erasmus koordinator i profesor visoke škole na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Voditelj je znanstvenog internog projekta Sveučilišta Libertas. Objavio je jednu knjigu te brojne znanstvene i stručne članke. Redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart