* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Davor Nikolić rođen je u Zenici 1981. Opću gimnaziju završio je u Mostaru, a studij kroatistike i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. godine zaposlen je kao znanstveni novak/asistent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost. Godine 2013. obranio je doktorsku disertaciju “Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike”, a 2014. izabran je u zvanje znanstvenog suradnika. Od 2017. zaposlen je kao docent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost.

Objavio je dvadesetak autorskih i suautorskih radova iz područja folkloristike, retorike, stilistike i teorije argumentacije u inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima, zbornicima sa skupova, u stručnoj periodici te u inozemnim publikacijama.

Od 2007. tajnik je Hrvatskoga filološkog društva, od 2014. potpredsjednik. Bio je glavnim tajnikom Šestoga hrvatskoga slavističkog kongresa (Vukovar i Vinkovci, 2014) i predsjednikom Organizacijskoga odbora Dana Ive Škarića – Treće međunarodne znanstvene konferencije o retorici (Postira, 2016).

Od 2007. redovito izvodi seminarsku nastavu na Odsjeku za kroatistiku, a od 2013/2014. uključen je u rad Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture, gdje izvodi vježbe i seminarsku nastavu za doktorande unutar doktorskih radionica.

 

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart