* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Divna Mrdeža-Antonina (Šibenik, 1960), književna povjesničarka. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zadru (1984), na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala (1990) i doktorirala (1998). Izvanredni je profesor na kolegiju “Starija hrvatska književnost” na Filozofskom fakultetu u Zadru. Posebice se bavi versifikacijom i poviješću dramskih tekstova, a u novijim člancima obrađuje, između ostalog, petrarkizam u hrvatskoj književnosti druge polovice XVI. st. i imagološku problematiku kolektivnog identiteta starih hrvatskih pisaca, čime napušta okvir poetološkog pristupa književnim tekstovima.
Objavila je oko pedesetak znanstvenih članaka i dvije knjige: Davidova lira u versih harvackih. Stih u hrvatskim ranonovovjekovnim parafrazama psalama, Split 2004; Čtijuć i mnijuć. Od književnoga ranonovovjekovlja k novovjekovlju, s različitih motrišta, Zagreb 2004.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart