* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska zadnje autorove knjige koju smo objavili

Goran Tanacković Faletar (1981) docent je na Katedri za hrvatski jezik i jezikoslovlje Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku, gdje predaje Osnove jezične kulture i Semantiku. Autor je knjiga Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Imenska sintagma i sintaksa padeža (2014) i Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika – Sintaksa jednostavne rečenice (2017).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart