* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Ilija Vujačić je rođen u Tivtu (Crna Gora) 1953. godine. Studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i političke nauke na Fakultetu političkih nauka, gdje je magistrirao i doktorirao. Na tom je fakultetu zaposlen od 1981: predaje “Političke ideologije” i “Teorijsko-epistemološke i metodološke pristupe u političkoj nauci”, a od 2009. je dekan.

Usavršavao se u Italiji, Njemačkoj, SAD-u i Velikoj Britaniji. Oblasti znanstvenog interesa su mu politička teorija, teorija federalizma, regionalizma i decentralizacije, tranzicija postkomunističkih društava, povijest i teorija liberalizma, procesi demokratizacije, politike identiteta, multikulturalizam i manjinska prava.

Objavio je 5 knjiga: Federalistička alternativa (Njemačke teorije federalizma 17. vijeka), Beograd, 1993; Politička teorija, Beograd, 2002; Hronika odložene tranzicije (Političke analize), Novi Sad, 2005; Teoretičari liberalizma (koautor sa D. Lakićevićem i B. Stojanovićem), Beograd, 2007; Pojmovnik liberalne demokratije (koautor sa B. Mijatovićem i T. Marinkovićem), Beograd, 2008.

Objavio je i 3 prijevoda s engleskog: Friedrich A. Hayek, Poredak slobode, Global book, Novi Sad, 1998; Majkl Volzer, Područja pravde, Beograd, 2000; Frensis H. Hinsli, Suverenost, Beograd, 2001. i više desetaka članaka u časopisima i zbornicima.

Devet godina je bio urednik edicija u izdavačkom poduzeću “Službeni glasnik” u Beogradu.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart