Ivan Prpić rođen je 1936. u Boštanju u Sloveniji. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je i završio u Novoj Gradiški. Godine 1955. upisao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij filozofije i njemačkog jezika.

Godine 1962. izabran je za asistenta na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od 1966. do 1968. boravio je u Saveznoj Republici Njemačkoj kao stipendist Humboldtove zaklade. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Kritika pojma države u Marxovim radovima do 1844. godine” obranio je 1972. godine. Iste je godine izabran za docenta, 1978. za izvanrednog profesora, 1985. za redovnog profesora. Godine 2006. odlazi u mirovinu, a 2007. biva izabran za professora emeritusa. Od 1990. do 1992. bio je dekan Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Težišta njegova istraživačkog rada bila su: politička teorija, metodologija političke znanosti, povijest modernih političkih doktrina, politička kultura, teorija država, nacija i nacionalizma, demokracije i totalitarizma.

Predavao je na sveučilištima u Göttingenu, Osnabrücku, Kijevu, Ljubljani, Beogradu itd. Kao istraživač boravio je na Institutu za socijalnu povijest u Amsterdamu (1968), na Sveučilištu u Kijevu (1976), u Zakladi Friedrich Ebert u Bonnu (1984). Bio je gost Instituta za socijalnu povijest Sveučilišta u Beču (1995), a kao stipendist boravio je na University of Oxford (1997).

Bio je glavni urednik biblioteke “Politička misao” 1984-1994. Bio je predsjednik Instituta Otvoreno društvo, a potom i suosnivač “Hrvatskog pravnog centra” i član njegova Upravnog odbora; bio je voditelj poslijediplomskog studija na IUC u Dubrovniku.

Autor je brojnih rasprava iz područja političke teorije i kritike ideologije, te urednik više zbornika iz tih područja.

Značajniji znanstveni radovi: Država i društvo, Ideje, Beograd, 1976, Leksikon temeljnih pojmova politike, ur. (Prpić, Puhovski, Uzelac), Školska knjiga, Zagreb 1990, Država – nastanak i pojam, Naše teme, 12/1987, Die Herrschaft Titos und die Diktatur des Proletariats in Jugoslawien, u: Das schectern diktatorischer Legitimationsmuster und die Zukunftfahigkeit der Demokratie, Hrsg. Richard Sage, Berlin 1995, Pravodobne i zakašnjele nacije, u: H. Plessner, Zakašnjela nacija, Naprijed, Zagreb, 1997.

Umro je 2014. godine u Zagrebu.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart