* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Ivo Pranjković rođen je 17. kolovoza 1947. godine u Kotor Varošu (BiH),
gdje je polazio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju završio je u Visokom (kod
Sarajeva), a zatim je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1973. završio studij
kroatistike i komparatistike. Od 1974. zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku
istoga fakulteta, gdje je najprije bio lektor, zatim asistent, docent, izvanredni
profesor, a od 1996. redoviti profesor na Katedri za hrvatski standardni jezik.
Objavio je dosada veći broj radova s područja gramatike (osobito sintakse),
stilistike, normativistike i povijesti hrvatskoga jezika, odnosno jezikoslovlja
te autorske knjige: Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku (1984), August
Musić (1989), Hrvatska skladnja (1993, 22002), Kronika hrvatskoga jezikoslovlja
(1993), Adolfo Veber Tkalčević (1993), Turopoljska čitanka (1994),
Sintaksa hrvatskoga jezika – Hrvatski jezik 3 (udžbenik za gimnazije, 1995 i
21998), Jezikoslovna sporenja (1997), Lingvistički komentari (1997), Hrvatski
jezik i franjevci Bosne Srebrene (2000), Druga hrvatska skladnja (2001), Jezik
i beletristika (2003), Gramatika hrvatskoga jezika (s J. Silićem, 2005).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart