* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Krešimir Mićanović je hrvatski jezikoslovac (Brčko, 4. VI. 1968). Studij hrvatskoga jezika i književnosti te južnoslavenskih filologija završio je 1993. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je 1999. i magistrirao te je izabran u zvanje asistenta. Radom Standardni jezik i problem komunikacijske kompetencije doktorirao je 2004. na istome fakultetu, gdje radi i danas kao izvanredni profesor pri Katedri za hrvatski standardni jezik (njezin je predstojnik od 2012) na Odsjeku za kroatistiku. Glavna su područja njegova znanstvenoga interesa standardologija, jezična politika i povijest hrvatskoga jezičnoga standarda. Od 2010. član je Komisije za standardne jezike pri Međunarodnome slavističkom komitetu. Suautor je Hrvatskoga pravopisa u izdanju Matice hrvatske 2007 (uz Ladu Badurinu i Ivana Markovića) i autor knjige Hrvatski s naglaskom: standard i jezični varijeteti (2006).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart