* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Krešimir Petković rođen je u Šibeniku 1. svibnja 1982. U Zagrebu završava osnovnu i srednju školu (XV. gimnazija). Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 2004. je diplomirao politologiju. Na istom je fakultetu 2008. magistrirao na temu Interpretacijska policy analiza: tumačenje javnih politika i deliberacijska demokracija te 2011. doktorirao na temu Država i zločin: interpretacijska analiza kaznene politike u Republici Hrvatskoj. Kratko je radio u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, a u prosincu 2004. zapošljava se kao znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti. U veljači 2012. biran je u docenta u grani javne politike/javno upravljanje. Od listopada 2012. predstojnik je Odsjeka za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta.

Objavio je desetak znanstvenih i stručnih radove, među ostalima: “Preventive Political Morality and Ontology of Evil” (Anali Hrvatskog politološkog društva, 2012), “Kako kažnjavaju velike religije?” (Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 1/2012), “Michel Foucault and the Ontology of Politics” (Politička misao 3/2011), “Upravljanje kroz zločin” (Političke analize 9/2012), “Kažnjava li neoliberalna kaznena država siromašne?” (Političke analize 7/2011).

Napisao je desetak prikaza i recenzija knjiga te prevodio radove s engleskog na hrvatski.

S izlaganjima frekventno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Na kraćim znanstvenim usavršavanjima boravio je u Italiji i SAD-u.

Njegova područja znanstvenoga interesa su javne politike, kaznena politika i politička teorija. Na Fakultetu političkih znanosti izvodi nastavu na kolegijima Država i nasilje: uvod u studij kaznene politike, Politička etika, Interpretacijska analiza javnih politika i Javne politike.

Bio je član uredništva Biblioteke Politička misao i izvršni urednik časopisa Političke analize.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart