* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Lada Čale Feldman rodila se 1963. u Zagrebu. Studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti upisuje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala (1986), a zatim magistrirala (1990) i doktorirala (1994) filologiju, s teatrološkim temama.

Od 1991. suradnica je Instituta za etnologiju i folkloristiku, najprije kao asistentica, od 1997. kao znanstvena suradnica, od 2001. kao viša znanstvena suradnica, te od 2004. kao znanstvena savjetnica. Tijekom toga razdoblja dvaput višemjesečno boravi na studijskim boravcima u inozemstvu. Od 1991. honorarno predaje na više visokoškolskih institucija: Akademiji dramske umjetnosti, Centru za ženske studije u Zagrebu, na Poslijediplomskom studiju književnosti i kulturalnih studija te Poslijediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i na poslijediplomskom studiju Instituta za humanističke studije u Ljubljani. Od 2005. zaposlena je kao redovita profesorica na katedri za teatrologiju i filmologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnica je Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” i Hrvatske radio-televizije. Članica je međunarodnog udruženja za izvedbene studije Performance Studies international, u čijem je upravnom odboru od 2009. Bila je predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva 1999-2000, a članica je i niza drugih strukovnih udruga.

Autorica je knjiga: Brešanov teatar. Aspekti Brešanove dramaturgije (1989), Teatar u teatru u hrvatskom teatru (1997), Euridikini osvrti, o rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu (2001), Femina ludens (2005), U kanonu. Studije o dvojništvu (s Moranom Čale, 2008), U san nije vjerovati (2012), Uvod u feminističku književnu kritiku (2012), Onkraj pozornice (2019), Hiniti i biti (2023).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart