* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Lada Čale Feldman, rođena je 11. srpnja 1963. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije upisala je studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je iz spomenutih studijskih grupa magistrirala (1990.) i doktorirala (1994.) filologiju, s teatrološkim i teatrološko-folklorističkim temama (Brešanove travestije: Anera, magistarski rad; Teatar u teatru u hrvatskoj dramskoj književnosti, doktorska disertacija).

Od 1991. radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku, a od 2005. na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Honorarno je predavala na Akademiji za dramsku umjetnost, te na poslijediplomskom studiju književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1993. bila je na studijskom boravku u Parizu na Institut théâtral, Nouvelle Sorbonne, Paris III, a godine 1998. tri mjeseca je studijski boravila na Dipartimento di musica e spettacolo Sveučilišta u Bologni, kao postdoktorski stipendist.

Uz prijevode, kazališne kritike i prikaze knjiga, znanstvene radove objavljuje u književnim, teatrološkim i antropološkim časopisima, u zemlji i inozemstvu, te izlaže na skupovima pred domaćom i međunarodnom znanstvenom javnošću s temama na presjecištu teatrologije, antropologije i književne teorije.

Suradnica je Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” (kao urednica struke “Kazalište” Hrvatske enciklopedije i autorica većine natuknica), Ženskih studija u Zagrebu, Hrvatskog sabora kulture i Hrvatske radio-televizije. Bila je predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva 1999-2000, a članica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatskog Centra P.E.N. kluba, te Hrvatskog centra ITI.

Osim pedesetak znanstvenih radova, objavila je sljedeće knjige:

Brešanov teatar. Aspekti Brešanove dramaturgije, Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, 1989.

Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb: Naklada MD i Matica hrvatska, 1997.

Mali leksikon hrvatske književnosti (& Vlaho Bogišić, Dean Duda, Ivica Matičević), Zagreb: Naprijed, 1998.

Euridikini osvrti, Naklada MD i Centar za ženske studije, 2001.

Femina ludens, Disput, 2005.

Autorica je poglavljâ u sljedećim knjigama:

“The theatralization of reality: Political rituals”, u: Fear, Death and Resistance: an Ethnography of War, Croatia 1991-1992, edited by Ines Prica, Lada Čale Feldman and Reana Senjković, Institute of Ethnology and Folklore Research, Matrix Croatica, X-press, Zagreb, 1993., str. 5-23.

“Mjesto teatarske semiotike u književnoteorijskim razmišljanjima Darka Suvina”, u: Trag i razlika, ur. V. Biti, N. Ivić i J. Užarević, Zagreb: Naklada MD. 1995.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart