* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Maša Grdešić rođena je 1979. u Zagrebu. Diplomirala je studij komparativne književnosti i kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Od 2004. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost te predaje kolegije vezane uz teoriju pripovijedanja, feminističku teoriju te kulturalne studije.

Doktorirala je disertacijom pod naslovom “Kulturalni studiji i feminizam: reprezentacije ženskosti u hrvatskom izdanju Cosmopolitana” 2010. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2005. do 2008. bila je članica uredništva časopisa Quorum. Suradnica je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža na projektima Hrvatske književne enciklopedije i Hrvatske enciklopedije. Članica je  Organizacijskog odbora Dana Marije Jurić Zagorke.

Objavila je 15-ak znanstvenih i stručnih rasprava s područja teorija pripovijedanja, kulturalnih studija i feminističke teorije u domaćih časopisima i zbornicima.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart