* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Natka Badurina rođena je u Rijeci 1967. Godine 1991. diplomirala je komparativnu književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1995. i magistrirala radom Talijanska književnost i kultura u hrvatskom tisku od 1835. do 1868. godine, a 2012. doktorirala radom Konstrukcija rodnih uloga u hrvatskim povijesnim dramama u devetnaestom stoljeću. Od 1991. do 1996. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1996. živi i radi u Italiji: najprije kao lektorica hrvatskog jezika na sveučilištima u Padovi i Trstu, a zatim, do danas, kao istraživačica na Fakultetu za strane jezike i književnosti Sveučilišta u Udinama.
Od 2007. godine suradnica je na projektu Rod i nacija: feministička etnografija i postkolonijalna historiografija pri Institutu za etnologiju i folkloristiku i Centru za ženske studije u Zagrebu, u okviru kojega sudjeluje u organizaciji poslijediplomskog seminara Feminisms in a Transnational Perspective.
U razdoblju 2009-2010. bila je suradnica na projektu Proučavanje sjećanja žena žrtava nacizma i nedemokratskih režima u istraživanju i nastavi pri Centru za ženske studije.
Osim tridesetak objavljenih znanstvenih i stručnih rasprava autorica je knjige Nezakonite kćeri Ilirije (Zagreb: Centar za ženske studije, 2009), za koju je dobila nagradu Istarske županije (14. međunarodnog susreta izdavača pod nazivom Put u središte Europe). Godine 1997. uredila je knjigu Hrvatska/Italija. Stoljetne veze: povijest, književnost, likovne umjetnosti // Croazia/Italia. I rapporti nei secoli: storia, letteratura, arti figurative. Zagreb: Most/The Bridge. Osim komparatističkim istraživanjima, bavi se i književnim prevođenjem.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart