Pjesnik, romanopisac, filmski režiser, dramski pisac, esejist i slikar PIER PAOLO PASOLINI rođen je 1922. u Bologni, a život je okončao okrutno ubijen u Ostiji kraj Rima 1975. godine. Početkom 50-ih doseljava u Rim, kada se intenzivnije počinje baviti književnošću, a ulazi i u svijet filma koji mu je priskrbio međunarodni ugled. Njegov društveno-politički angažman, koji ponajprije karakterizira slobodoumlje, nekonformizam i promicanje drugosti, iščitava se iz svih njegovih djela, od kojih su – osim Uličara – važnija: Najbolja mladost (La meglio gioventù, 1954), Talijanski kanconijer. Antologija pučkog pjesništva (Canzoniere italiano. Antologia della poesia popolare, 1955), Gramscijev pepeo (Le ceneri di Gramsci, 1957), Žestok život (Una vita violenta, 1959), Strast i ideologija (Passione e ideologia, 1960), Heretički empirizam (Empirismo eretico, 1972), Božanska mimeza (La divina mimesis, 1975), Teatar (Teatro, 1988), Nafta (Petrolio, 1992).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart