Pierre Clastres (1934-1977), francuski antropolog i etnograf. Najpoznatiji je po svojim političkoantropološkim istraživanjima, svojim protuautoritarnim uvjerenjima i angažmanu te svojoj teoriji o “bezdržavnim” društvima.

Po obrazovanju filozof, za antropologiju se zainteresirao pod utjecajem Claudea Lévi-Straussa i Alfreda Métrauxa. Napisao je brojne radove na osnovi terenskih istraživanja. Godinu 1963. proveo je među Indijancima plemenā Guayaki u Paragvaju, a u idućih je desetak godina u više navrata boravio u raznim južnoameričkim plemenima. Godine 1974. radi kao istraživač na najvećem francuskom znanstvenoistraživačkom institutu i objavljuje svoje najvažnije djelo, zbirku članaka La société contre l’État (Društvo protiv države). Iduće godine voditelj je studija na petom odsjeku ugledne francuske znanstvene ustanove Ecole Pratique des Hautes Etudes, a 1977. pogiba u automobilskoj nesreći, ostavivši svoje djelo nedovršenim.

Pierre Clastres predbacivao je tradicionalnoj političkoj antropologiji da univerzalizira Weberovu definiciju države, prema kojoj država ima monopol na legitimnu uporabu sile na danom teritoriju. Clastres pak ustvrđuje da u nekim društvima politička vlast ne postoji. Nije riječ o tome da su ta društva “previše primitivna” da bi razvila državu; ona su, naprotiv, odbacila državu i popratnu dihotomiju potlačenoga i tlačitelja, kao i prisilu političke vlasti.

Prema tome, Clastres iznosi kritiku modernog društva utemeljenu na uvidu kako ona društva koja nisu usvojila zapadne socijetalne oblike nisu zbog toga nužno na gubitku. “Primitivno” je društvo zapravo društvo koje odbacuje razdjeljujuće i otuđujuće političke oblike kakvi postoje na Zapadu. Ukratko, Clastres dovodi u pitanje konvencionalni antropološki stav prema kojemu je država sudbina svakog društva, razvojni stupanj koji neka društva “tek moraju dosegnuti”.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart