PIERRE LOTI (1850-1923), francuski književnik pravog imena Julien Viaud. Kao mornarički časnik više je puta oplovio svijet i boravio u dalekim zemljama.
Glavninu njegova opusa čine romani koji su često pisani u prvom licu i u kojima autor opisuje svoje prolazne ljubavne veze u raznim dijelovima svijeta (u Turskoj, na Tahitiju, u Senegalu, Japanu itd.): Azijada (Aziyadé, 1879), Lotijeva ženidba (Le Mariage de Loti, 1880), Roman jednog spahije (Roman d’un spahi, 1881), Gospođa Krizantema (Madame Chrysanthème, 1887). Osim dalekih zemalja Lotija zanimaju i pokrajine Bretanja i Baskija: njihove je jednostavne i pobožne stanovnike koji njeguju drevne običaje i osobit odnos s prirodom prikazao u romanima Moj brat Yves (Mon frère Yves, 1883), Islandski ribar (Pêcheur d’Islande, 1886) i Ramuntcho (1897). Uz brojne romane Loti je za života objavio i veći broj putopisa te novinskih članaka (koje je povremeno sam ilustrirao), a posmrtno su objavljena i dva sveska njegova dnevnika (Journal intime, 1925, 1929). Njegova rodna kuća u Rochefortu 1970-ih pretvorena je u muzej u kojem se mogu vidjeti brojni predmeti što ih je donio sa svojih putovanja.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart