* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Radovan Radonjić rođen je 13. XII. 1936. u Njegušima, Crna Gora. Završio Fakultet političkih nauka, magistrirao (1969) i doktorirao (1973) na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sveučilišni profesor, redovni član Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.

Bio je dekan Pravnog fakulteta u Podgorici i Kulturološkog fakulteta na Cetinju, šef Katedre za sociološke nauke i voditelj postdiplomskih studija na Pravnom fakultetu, profesor na Muzičkoj akademiji, Fakultetu dramskih umjetnosti i Fakultetu likovnih umjetnosti, Fakultetu političkih nauka odnosno u Centru za međunarodne studije Univerziteta Crne Gore.

Objavio 37 knjiga. Koautor dviju knjiga, a sedam knjiga priredio za objavljivanje. U raznim zbornicima, stranim i domaćim časopisima objavio 240 stručnih i znanstvenih radova. Više od pedeset tekstova prevedeno je na svjetske jezike (engleski, francuski, ruski, talijanski, japanski, njemački, kineski). Područja njegova znanstvenog interesa su politički odnosi u Evropi (posebno u evropskom radničkom pokretu), pravna i politička misao, sociologija prava, retorika.

Poznatije knjige: Sukob KPJ sa Kominformom (Zagreb, 1975, II izdanje 1976, III izdanje 1979). Putevi socijalizma (Beograd, 1976). Konflikti i KPJ me Kominform (Priština, 1976), Jugoslovenski komunisti i Kominform (Beograd, 1980). O nacionalnom pitanju (Titograd, 1980). Ogledi o marksizmu (Titograd, 1980). Borba SKJ za nove odnose u radničkom pokretu (Beograd, 1984). Izgubljena orijentacija (Beograd, 1985). Politički eseji (Titograd, 1986). Neostaljinizam (Novi Sad, 1988). Ostrovi i kamenolomi (Skopje, 1989). Političke i pravne teorije (Cetinje, 1992, II izdanje 1996, III izdanje 2002). Aporije socijalizma (Podgorica, 1996). Tranzicije (Podgorica, 1998), Govorništvo (Podgorica, 1999). Antologija znamenitih govora (Podgorica, 1999). Crnogorska enigma (Podgorica, 2002). Pravno govorništvo (Zagreb, 2004), Demokratija (Podgorica, 2004, II izdanje 2008), Pravna retorika (Podgorica, 2006). Politička misao u Crnoj Gori (Podgorica, 2006). Liderstvo (Podgorica, 2007).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart