* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Sanda Lucija Udier (Zagreb, 1972), diplomirala studij kroatistike i južnoslavenskih filologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2000. znanstvena je novakinja u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža”. Godine 2001. zaposlila se kao lektorica za hrvatski kao drugi i strani jezik na Pripremnoj godini studija na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je viša lektorica i voditeljica Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik. Godine 2003. magistrirala je temom Književni jezik i jezik književnosti na predlošku romana Kurlani Mirka Božića, a 2008. godine doktorirala temom Jezik književnosti i jezik novinarstva na predlošku književnih i novinarskih tekstova Miljenka Jergovića.

Objavila je desetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima (Jezik hrvatske televizijske nogometne reportaže; Jezik reklame: Jezik i mediji; Gramatičko-semantički pristup obradi padeža; Položaj enklitika u nastavi hrvatskoga kao stranoga jezika za početnike; Izvorna odstupanja u hrvatskome kao inojezičnome; Uloga analize potreba u izradi programa nastave stranoga jezika; Službena provjera poznavanja inojezičnoga hrvatskoga jezika; Suvremena hrvatska politička publicistika – političke kolumne).

Autorica je poglavlja u knjigama: Jelaska, Z., Cvikić, L. i Udier, S. L. (2008) Assesssment of Students’ Progress in relationship with the type of Croatian L2 Courses. The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL): Benefints and Limitations, i Udier, S. L. (2009) Sociolinguistic Issues in Testing CSOL. Issues in Assessing ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Suautorica je sedam udžbenika hrvatskoga jezika za početnike i desetak stručnih tekstova u književnim časopisima i zbornicima.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart