* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Simona Kustec Lipicer (1976) izvanredna je profesorica na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta u Ljubljani i istraživačica u tamošnjem Centru za politološka istraživanja. Na tom je fakultetu diplomirala (1999) i magistrirala politologiju (2002), smjer policy-analiza – europski aspekti. Doktorirala je 2005. na Sveučilištu u Ljubljani s temom “Dileme o posezanju države u civilno društvo: primjer državne regulacije na području dopinga u vrhunskom sportu u Sloveniji”. Dodatno se obrazovala tijekom studijskih boravaka na drugim sveučilištima, između ostalih u Konstanzu (2000, 2004), Essexu (2001), Stirlingu (2011) i Zagrebu (2010-2012). Na matičnom Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani predaje predmete s područja analize politika, posebnih javnih politika i menadžmenta u javnoj upravi te koordinira provođenje studentske strukovne prakse.

Autorica je triju znanstvenih monografija: Poseganje države v civilno družbo (2006), Cena uspeha (2007) i Vrednotenje javnih politik (2009). Suautorica je više zbornika i članaka, voditeljica i suradnica na brojnim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima i mrežama. U istraživačkom smislu prvenstveno se bavi analizom javnih politika, vrednovanjem javnih politika, izbornim kampanjama i sportskom politikom.

Simona Kustec Lipicer snažno je prisutna u hrvatskoj akademskoj zajednici kao autorica više priloga u domaćoj znanstvenoj publicistici, sudionica je znanstvenih skupova i gostujuća sveučilišna nastavnica na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

 

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart