* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Tatjana Pišković, rođena 1979. u Zaboku, 2003. diplomirala Hrvatski jezik i književnost i Komparativnu književnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome fakultetu doktorirala 2010. (Kategorije roda u hrvatskome standardnom jeziku: gramatička, leksička, referencijalna i društvena). Zaposlena na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku kao znanstvena novakinja na projektu Povijest i standardizacija hrvatskoga jezika u 20. i 21. stoljeću.

Godine 2005, 2006. i 2010. radi kao lektorica na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku, a 2006. tajnica je Organizacijskoga odbora Četvrtoga hrvatskoga slavističkog kongresa (Varaždin – Čakovec, 5 – 8. rujna 2006).

Studeni i prosinac 2007. provela na stručnome usavršavanju u Grazu (Karl-Franzens Universität) zahvaljujući stipendiji mreže CEEPUS.

Kao izlagačica sudjelovala na nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Za tisak priredila knjige: Jozo Dujmušić, Antibarbarus hrvatskoga jezika, 2008, Zagreb; Slukan, Sanja, Martina Horvat, Tatjana Pišković (ur.), Godine i plodine, 2007, Zagreb.

Objavila nekoliko znanstvenih radova u časopisima i zbornicima, među ostalima: Dramski diskurs između pragmalingvistike i feminističke lingvistike, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33/2007; Što se govorom čini “U agoniji”?, u: Żurek, Piotr (ur.). Polska i Chorwacja w Europie Środkowej, 2007, Bielsko-Biała; Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku, u: Stjepan Lukač (ur.), Hrvatski Kupido: zbornik radova. Budimpešta, 2009; Imeničke (novo)tvorenice sufiksom –uša u jeziku Matka Peića, u: Anica Bilić (ur.). Šokačka rič 6, Vinkovci, 2009.

Objavila je knjigu Gramatika roda, Disput, Zagreb, 2011.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart