* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Tomislav Bogdan (Split, 1973). U rodnom gradu završio osnovnu i srednju školu, a studij komparativne književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku. Magistrirao je 2001., doktorirao 2005., a u znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2007. Bavi se ponajprije proučavanjem starije, dopreporodne hrvatske književnosti, posebice ranonovovjekovne hrvatske lirike, o čemu od 1998. objavljuje stručne i znanstvene radove.

Uz dvadesetak znanstvenih radova autor je dviju knjiga:

– Ivan Bunić Vučić, Izbor iz djela, priredio T. Bogdan, predgovor (str. 7–12), Riječ, Vinkovci, 1999.

– Lica ljubavi. Status lirskog subjekta u kanconijeru Džore Držića, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2003.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart