* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Tomislav Šakić (1979) diplomirao je komparativnu književnost i kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. te na istom fakultetu polazio poslijediplomski studij književnosti i 2012. doktorirao u polju znanosti o umjetnosti (grana filmologije). Povijest hrvatskog filma predavao je na Hrvatskom seminaru za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole, na Školi medijske kulture “Dr. Ante Peterlić”, pri Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik (Croaticum) Filozofskog fakulteta te na Hrvatskim studijima, gdje je od 2015. naslovni docent. Član je uredništva Hrvatskoga filmskog ljetopisa (2005–2012. izvršni urednik) te koautor knjige Hrvatski filmski redatelji I. (2009). S Aleksandrom Žiljkom uredio je antologiju Ad Astra: antologija hrvatske znanstvenofantastične novele od 1976. do 2006. godine (Nagrada SFERA, 2007), a od 2007. s njim uređuje i časopis za književnu fantastiku Ubiq (Prix Européen de Science Fiction za najbolji časopis, 2011). Od 2004. zaposlen je u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu (od 2013. znanstveni suradnik, a od 2016. leksikograf u drugom izboru), gdje je bio član uredništva četverosveščane Hrvatske književne enciklopedije, urednik u Filmskom enciklopedijskom rječniku te suurednik Leksikona Antuna Gustava Matoša.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart