* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autoričine knjige koju smo objavili

Višnja Pentić rođena je 1982. u Splitu. Diplomirala je komparativnu književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala filmologiju na istom fakultetu s ocjenom summa cum laude temom “Igranofilmska poetika Kuće na pijesku Ivana Martinca”. Predaje filmološke kolegije na Učiteljskom fakultetu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u naslovnom nastavnom zvanju predavačice. Dobitnica je strukovne nagrade “Vladimir Vuković” za novog kritičara 2012. i godišnje nagrade “Vladimir Vuković” za najboljeg kritičara 2016. Objavljuje eseje o književnosti, filmu i likovnoj umjetnosti na Trećem programu Hrvatskog radija, časopisima Filmonaut, Hrvatski filmski ljetopis, 15 dana i Zapis, ranije u Vijencu i Zarezu. Autorica je četiri nagrađivana kratka igrana filma. Bila je selektorica programa hrvatskog filma u okviru Kratkih slika MM centra u Zagrebu u kojem je pokrenula i projekt Filmske (pri)povijesti – dijalozi o prošlosti i budućnosti filma, a u Kinoklubu Zagreb 2020. godine pokreće Filmsku čitanku – besplatna javna predavanja o filmu. Područja užeg stručnog interesa su joj hrvatski film i medijska pismenost djece i mladih.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart