* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Vjeran Katunarić redoviti je profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru. Do 2010. bio je profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je desetak knjiga i stotinjak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima iz raznih područja sociologije i srodnih znanstvenih disciplina.

Bio je gostujući profesor i predavač na sveučilištima u Sloveniji, SAD-u, Švedskoj, Njemačkoj, Srbiji, Italiji. Bio je voditelj dvaju projekata o hrvatskoj kulturi: Izvještaj o kulturnoj politici Republike Hrvatske i Strategija kulturnog razvitka Republike Hrvatske. Također je bio ekspert, izvjestitelj i konzultant Vijeća Europe za kulturnu politiku.

Njegovi znanstveni prilozi u polju sociologije mogu se podijeliti na teorijske i empirijske. Teorijski je pridonio spoznaji o rodnim odnosima u društvu (knjiga Ženski eros i civilizacija

smrti, 1984; 22009), ulozi kulture u razvoju društva (knjiga Lica kulture, 2007), strukturi (knjige Dijalektika i sociologija, 1986; Dioba društva, 1988) i razvoju modernih društava (knjige Dioba društva, 1988; Bogovi, elite, narodi, 1994; Labirint evolucije, 1994; Putovi modernih društava, 2012), nacionalnom identitetu i nacionalizmu (knjiga Sporna zajednica, 2003) te genezi propasti prošlog i viziji budućeg socijalizma (knjiga Svjetski antibarbarus,

2013).

Od empirijskoistraživačkih doprinosa valja istaknuti one u području vanjskih migracija (knjige The Socio-Economic Position of Migrant Workers in Receiving Countries, 1976; Vanjske migracije i promjene u porodici, 1978), kulturnog pluralizma i interkulturalizma (zbornik radova Multicultural Reality and Perspectives in Croatia, 1997, gdje je urednik i jedan od autora; knjiga Lica kulture) te etničkih odnosa s posebnim naglaskom na suvremeno hrvatsko društvo (brojni članci u domaćim i inozemnim časopisima te zbornicima).

Dobitnik je Ordena Danice s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi od predsjednika Republike Hrvatske, godišnje nagrade za znanost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i priznanja “Rudi Supek” Hrvatskog sociološkog društva za iznimno značajna postignuća, uspjehe i zasluge za razvoj sociologije i Hrvatskog sociološkog društva.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart