* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Vladimir Krušić rodio se u Zagrebu 1948. Godine 1973. diplomirao je Komparativnu književnost i engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 1983.  Kazališnu režiju i radiofoniju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Godine 2012. doktorirao na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu temom “Paradigme moderne hrvatske dramske pedagogije”.
Od 1969. objavljuje kazališne i filmske kritike. Uređivao je kazališne rubrike u “Studentskom listu”, “Poletu”, “Omladinskom tjedniku”, “Pitanjima”. Bio je član redakcije “Prologa” i “Novog Prologa”. Od 1970. sudjelovao je u organiziranju studentskih kazališnih festivala i Eurokaza. Od 1979. do 1985. radi u Kulturno-prosvjetnom saboru Hrvatske kao stručni suradnik za kazališnu kulturu te se bavi organizacijom i stručnom edukacijom kazališnih amatera. Od 1985. do 1988. radi u Umjetničkom programu Radio-Zagreba kao redatelj. Od 1988. do 2008. voditelj je Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih. Od 2008. zaposlen je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu kao voditelj Kazališnog studija mladih. Godine 1996. potiče osnivanje Hrvatskog centra za dramski odgoj u kojem do 2007. obnaša dužnost predsjednika te uređuje glasilo “Dramski odgoj”.
Od 1998. do 2004. član je Izvršnog odbora, a od 2004. do 2010.  predsjedatelj je generalne skupštine Međunarodne udruge za dramu/kazalište i odgoj (IDEA). Organizirao je i vodio, u Hrvatskoj i inozemstvu stotinjak seminara, radionica i savjetovanja u području dramskog odgojnog i stvaralačkog rada s djecom i mladeži te s amaterima.
Objavio je desetak stručnih teatroloških radova u domaćim i inozemnim časopisima odnosno zbornicima te sudjelovao u uređivanju i suautorstvu nekoliko knjiga s područja dramskog odgoja.
Autor je knjige Kazalište i pedagogija. Ideje, koncepti i shvaćanja odgojnih funkcija kazališnog/dramskog medija u hrvatskoj kulturi i pedagogiji 19. i 20. stoljeća do završetka Drugoga svjetskog rata, Disput, Zagreb, 2018.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart