Vladimir Vidrić (Zagreb, 30. IV. 1875 – Zagreb, 29. IX. 1909), pjesnik.

Kao učenik Zagrebačke klasične gimnazije u Gornjem gradu objavio dvije pjesme (Lovoru i Putnik domu svom). Najprije studirao pravo na Njemačkome sveučilištu u Pragu, a nakon prekida vraća se u Zagreb, gdje nastavlja studij.

Prilikom dolaska cara Franje Josipa I. u Zagreb (u povodu otvaranja Hrvatskoga narodnog kazališta u listopadu 1895) zajedno sa Stjepanom Radićem i drugim sveučilištarcima sudjelovao je u prosvjedu protiv Mađara, noseći kao “najnaočitiji student generacije” na čelu studentske povorke sveučilišnu zastavu, koju su na Jelačićevu trgu spalili. Istoga dana, 16. 10. uhićen je a zatim osuđen na četiri mjeseca strogoga zatvora.

U 22. godini života pod pseudonimom objavio u “Vijencu” pjesmu Boni mores (poslije je naslov promijenjen u Pomona), a sljedeće (1897) objavio je pjesmu Mrtva ljubav, prvi put pod vlastitim imenom.

Godine 1903. polaže na Pravnome fakultetu u Zagrebu pravno-povijesni strogi ispit, poslije čega je promoviran u čast doktora pravnih znanosti.

Iako je, prema svjedočenju suvremenika, mnogo čitao i mnogo znao, Vidrić nikada nije o književnosti ni debatirao ni pisao. Imao je fenomenalno (“fotografsko”) pamćenje, kojim je zapanjivao prijatelje i profesore. Iz toga bi se moglo zaključiti da ni bilježenju vlastitih pjesama nije pridavao veliku važnost. Njemu to, naime, nije bio preduvjet za “rad” na njima.

Na njegovo pjesništvo nisu toliko utjecale veze s pjesnicima (ponajprije s Dragutinom Domjanićem i Ivanom Krnicem), koliko sa slikarima (Belom Csikosem Sessiom, Mencijom Clementom Crnčićem, Ivanom Tišovom, Otonom Valdecom, Rudolfom Valdecom).

Vrhunskim događajem u Vidrićevu životu svakako je bilo objelodanjivanje njegovih Pjesama 1907. godine. Knjiga je izašla u vlastitoj nakladi; grafički ju je uredio Bela Csikos-Sessia, a tiskala ju je Dionička tiskara u Zagrebu.

Godinu dana nakon toga (30. 7. 1908.) prvi put je dospio u Zavod za umobolne u Stenjevcu, a još godinu poslije – tamo je i umro u 35. godini života.

 

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart