* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Wolfgang U. Dressler (rođen 22. prosinca 1939. u Beču), profesor lingvistike na Bečkome sveučilištu, ugledan lingvist s istaknutim doprinosima na područjima fonologije, morfologije, tekstne lingvistike i razvoja jezika djece. Jedan je od najznačajnijih predstavnika tzv. “teorije prirodnosti”. Nakon studija lingvistike i klasične filologije u Beču (1957-1962) studijski je boravio u Rimu, Parizu i SAD-u, a od 1971. na Bečkome sveučilištu predaje opću i primijenjenu lingvistiku.
U svome obuhvatnom znanstvenom radu bavio se indoeuropskom tematikom, tekstnom lingvistikom, bretonskim jezikom (u kontekstu “odumiranja jezika”), morfologijom, fonologijom i morfonologijom. Sedamdesetih godina razvijao je “sociofonologiju”, zaokupljao se afazijskim poremećajima govora i surađivao je s psiholozima na modelu psihološke (de)aktivacije fonoloških procesa. U kasnijem radu bavio se prirodnom morfologijom (njegova kovanica) i morfogramatikom, te je naposljetku razvio nov model jezičnoga razvoja koji se naziva model predmorfologije i protomorfologije. To “kratko” nabrajanje Dresslerovih istraživačkih interesa potvrđuje da je riječ o jednom od najistaknutijih jezikoslovnih teoretičara 20. stoljeća. S teorijskoga stajališta Dresslerov je rad blizak funkcionalističkim i kognitivnim jezičnim modelima.
Dosad je objavio više od četiri stotine radova. Najvažnija su mu djela: Einführung in die Textlinguistik / Introduction to Text Linguistics (s R. de Beaugrandeom), 1981; 1985: Morphonology, 1985; Leitmotifs in Natural Morphology (s W. Mayerthalerom, O. Panaglom i W.U. Wurzelom), 1988; Morphopragmatics (s Laviniom Merlini Barbaresi), 1994.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart