* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Zdravko Malić (Ljubija, 1933. –  Cavtat, 1997.), najvažniji hrvatski polonist, osnivač studija polonistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu te dugogodišnji predavač poljske književnosti, prevoditelj, pjesnik, antologičar i urednik, autor je brojnih kroatističkih, polonističkih i  rusističkih rasprava, eseja i prikaza, dijarist.

Osnovnu školu, sedam razreda gimnazije i jedan razred srednje ekonomske škole pohađao je u Sarajevu između 1941. i 1952; osmi razred gimnazije i studij na Filozofskom fakultetu jugoslavistike i rusistike u Zagrebu 1953-1958; 1956-1957. je na studiju romanistike na sveučilištu u Strasbourgu; specijalizirao poljsku književnost na Varšavskom (1958-1959) i Krakovskom (1959-1960) sveučilištu. Od 1961. do smrti bio je u radnom odnosu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; 1965. doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu s disertacijom o književnom djelu Witolda Gombrowicza; bio je dugogodišnji šef katedre za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Pokretač je i prvi urednik časopisa “Književna smotra”.

Najznačajniji je prevoditelj poljske književnosti na hrvatski. Kao istraživač i promicatelj Gombrowiczeva opusa uživao je velik ugled u svijetu. Prevodio je i s ruskog jezika, a preko njegovih prijevoda s ruskog, dostupan je na hrvatskom izbor kineske klasične poezije (“Oboljeli konj”, 2002). Napisao je zbirku pjesama “U drugom nekom gradu” (1977).

Njegov prilog prevodilaštvu poljske književnosti na hrvatski jezik golem je i iznimno vrijedan, o čemu uz desetak prevedenih romana i četiri drame te “Antologiju poljske pripovijetke 20. stoljeća” (Sarajevo 1984) svjedoči i njegova impozantna “privatna antologija” pjesničkih prijevoda pod naslovom “Gost u kući” (2006), najopsežnija antologija poljske poezije na hrvatskom jeziku.

Objavio je pedesetak polonističkih i kroatističkih rasprava, eseja, recenzija i prikaza. Kapitalna djela o poljskoj književnosti i poljsko-hrvatskim vezama izašla su mu postumno (“Mickiewicz itd.” 2002., “Iz poljske književnosti” 2004., “Gombrowicziana” 2004. i “Prema Krleži” 2009.).

Od početka osamdesetih pa sve do smrti vodio je dnevnik koji je također objavljen postumno: “Stazom pored druma” 2018. i “Noć bez sna” 2019.

Dobio je visoke poljske i hrvatske nagrade za kulturu.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart