* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Zoja Strenja-Šolaja rođena je 1947.  u Zadru, gdje je završila gimnaziju i diplomirala na Filozofskom fakultetu. Radila je kao srednjoškolska profesorica, uz rad završila je postdiplomski studij i magistrirala na temi korelacije nastave književnosti i slikarstva. Godine 2009. seli se u Rijeku gdje i sada živi. Svoje je priče počela bilježiti tek u pedesetoj godini života. Tako je 2005. objavila zbirku dječjih priča Danoćev savršeni svijet (Dječje slovo), a 2007. roman Reptili (Konzor) i roman Roundabout (Konzor – Jesenski i Turk).

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart