Disput d.o.o. za izdavačku djelatnost

Dubrava 37
Redakcija: Grižanska 11
10 040 Zagreb
Republika Hrvatska

telefon: +385 1 2949 921
telefaks: +385 1 2949 920
e-mail: disput@disput.hr
www.facebook.com/disput.zagreb

OIB: 57889075561
MB: 01432869
Žiro račun HR9723600001101410247 otvoren u ZABI
Temeljni kapital: 400.000,00 kn
Član uprave: Josip Pandurić

Disput d.o.o. je upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod brojem 080282369

Radno vrijeme za suradnike i stranke je svakoga radnog dana od ponedjeljka do petka od 9:00 do 16:00 sati u Grižanskoj 11.

Close Menu
×

Cart