fbpx
POSLJEDNJA KNJIGA KOGNITIVNE GRAMATIKE HRVATSKOGA JEZIKA

POSLJEDNJA KNJIGA KOGNITIVNE GRAMATIKE HRVATSKOGA JEZIKA

Objavili smo Kognitivnu gramatiku hrvatskoga jezika – Sintaksu složene rečenice. To je, nakon Imenske sintagme i sintakse padeža te Sintakse jednostavne rečenice, treći i posljednji dio opisa morfosintakse hrvatskoga jezika primjenom teorije kognitivne gramatike.

Close Menu
×

Cart