Selected:

KULTURNA GEOGRAFIJA

16.72 

Out of stock

Sale!

,

KULTURNA GEOGRAFIJA

Kritički rječnik ključnih pojmova

Uredili David Atkinson, Peter Jackson, David Sibley i Neil Washbourne, S engleskoga preveo Damjan Lalović

16.72 

Nema na zalihi


ISBN: 78-953-260-074-2

Godina izdanja: 2008

Broj stranica: 296

Dimenzije: 16,5 x 24 cm

Uvez: tvrdi

Opis

Premda je kulturna geografija, kao poddisciplina geografije, stara oko stotinu godina, knjiga Kulturna geografija. Kritički rječnik ključnih pojmova (Cultural Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts, 2005) pisana je sa stajališta nove kulturne geografije koja je, prateći promjene društvene zbilje, početkom 1990-ih doživjela potpunu preobrazbu. Oblikovanje i razvoj nove kulturne geografije svakako možemo povezati sa znatno opsežnijim kulturnim obratom koji je zahvatio cijelo područje društvenih znanosti. Kultura, pitanja vezana za značenje, identitet i prikazivanje dolaze u samo središte znanstvenoga interesa, a to je povezano s globalizacijom, sve brojnijim migrantskim zajednicama s višestrukim identitetima, deteritorijalizacijom i reteritorijalizacijom kultura, utjecajem medija i slika koje ti mediji stvaraju. U samoj kulturnoj geografiji kulturni obrat je potaknuo preosmišljavanje osnovnih geografskih kategorija, kao što su prostor, mjesto, krajolik, okolina, te probudio zanimanje za procese formiranja identiteta i osjećaja pripadnosti, konstrukcije kulturnih razlika, za pitanja ideologije, moći i političkih implikacija geografskoga znanja.
U knjizi se vrlo jasno zrcale nastojanja poddiscipline da predmet geografije sagleda u svjetlu postmoderne, postkolonijalne i drugih oblika poststrukturalističke teorije. Sastavljena u obliku pojmovnika, ona donosi dvadeset devet natuknica/poglavlja, od kojih je svako posvećeno jednom ključnom pojmu kulturne geografije. S jedne nas strane autori pojedinih poglavlja uvode u suvremene diskusije o ključnim pojmovima, u koju se i sami uključuju. S druge strane, informiraju nas o suvremenom stanju discipline, donose pregled literature i opsežnu bibliografiju o pojmovima kojima se bave.
Širok spektar profesionalne pozicioniranosti autora natuknica – u rasponu od raznih poddisciplina društvene geografije do antropologije, sociologije i kulturologije – čini knjigu otvorenom, dinamičnom i potpuno doraslom suvremenim zahtjevima znanstvenoj post-disciplinarnosti. Isticanje važnosti prostora u radovima eminentnih teoretičara 20. stoljeća, kao što su Lefebvre (The Production of Space) i Foucault (Of Other Spaces, The Archeology of Knowledge), posljednjih je godina usmjerilo pažnju niza društvenih znanosti (antropologije, sociologije, politologije, znanosti o književnosti i dr.) prema geografskim pojmovima i prostornim fenomenima. Ova će knjiga omogućiti uvid u to kako na pojmove prostor, mjesto, krajolik, geopolitika, dijaspora i dr. gleda geografija – znanost koja se njima primarno bavi.
Važnost knjige za hrvatsku kulturnu javnost, uza sve rečeno, određuje i gotovo potpuna odsutnost teorijske geografske literature u Hrvatskoj. U posljednjih dvadeset i pet godina objavljen je samo prijevod s njemačkoga knjige “Socijalna geografija” grupe autora (1981) i visokoškolski udžbenik Milana Vreska “Uvod u geografiju – razvoj, struka, metodologija” (1997). To su iznimke koje samo potvrđuju potrebu za teorijskom literaturom i raščišćavanjem pojmova, pa i vrlo aktualnu potrebu za daljnjim razvojem hrvatske geografske znanstvene terminologije.
Hrvatsko je izdanje popraćeno instruktivnim pogovorom urednice Laure Šakaje.

Close Menu
×

Cart