Selected:

ŠTO JE POVIJEST OKOLIŠA?

11.95 

Out of stock

Sale!

,

J. Donald Hughes

ŠTO JE POVIJEST OKOLIŠA?

S engleskoga preveo Damjan Lalović

11.95 

Nema na zalihi


ISBN: 78-953-260-130-5

Godina izdanja: 2011

Broj stranica: 200

Dimenzije: 16,5 x 24 cm

Uvez: tvrdi

Opis

Knjiga Što je povijest okoliša? daje jezgrovit pregled jednog od potpodručja povijesne znanosti koje se u zadnjih 50-ak godina izuzetno brzo razvija. Autor ocrtava obrise discipline povijesti okoliša – koja uključuje proučavanje života, djelovanja i razmišljanja ljudskih bića u odnosu prema ostatku prirode na osnovi promjena kroz vrijeme – tako što posvećuje pozornost najvažnijim autorima, temama i gledištima koji određuju tu disciplinu. Usredotočuje se na ekologiju kao sredstvo za razumijevanje ljudske povijesti, ali u onom smislu u kojem se ona reflektira u religijama, popularnoj kulturi, književnosti i umjetnosti. Pritom metodološki polazi od globalne razine, povezuje u cjelinu različita teorijska strujanja iz raznih zemalja diljem svijeta, rasvjetljujući trendove i ključne probleme.  Da bi povijest kao profesija ostala intelektualno živa i zanimljiva studentima i javnosti, koji su, na koncu konca, njezini potrošači i korisnici, neprestano su joj potrebna nova gledišta poput onih koje pruža povijest okoliša. Na svu sreću, nakon početnoga razdoblja otpora, profesija je otvorila svoja okupljanja i časopise pristupu koji dovodi u pitanje starije metode i naslijeđenu mudrost. Na sveučilištima u nekoliko zemalja pojavili su se kolegiji iz povijesti okoliša i radna mjesta koja u opisu posla obuhvaćaju takve kolegije. Ideje i pristupi povijesti okoliša dodali su novu dimenziju pisanju radova iz etabliranih poddisciplina povijesti, a pitanje “što je povijest okoliša?” danas je filozofijsko pitanje među povjesničarima umjesto razdražujućega izazova kakav je katkad bilo, premda je davanje definitivna odgovora jednako teško kao prije.

Građa knjige organizirana je u sedam cjelina: u prvoj se definira povijest okoliša i navode njezine glavne teme, druga se usredotočuje na preteče povijesti okoliša, od starih Grka i Kineza preko srednjovjekovnih mislioca do modernoga doba, treća govori o rođenju i rastu povijesti okoliša u SAD-u, u žarištu su četvrte cjeline lokalne, regionalne i nacionalne povijesti okoliša, u petoj se pak govori o povijesti okoliša s globalnoga stajališta, u šestoj se posvećuje pozornost aktualnoj problematici i smjerovima u disciplini, sedma, posljednja cjelina daje osvrt na metodologiju povezanu s bavljenjem poviješću okoliša. (Hughesovu pregledu pridodan je prikaz razvoja i stanja znanstvene discipline povijesti okoliša u Hrvatskoj, s iscrpnom bibliografijom radova domaćih autora.)

J. Donald Hughes, profesor povijesti na Sveučilištu u Denveru, vodeći je svjetski stručnjak na području povijesti okoliša. Područja njegova znanstvenog interesa su osim (globalne) povijesti okoliša antička povijest (Grčka, Rim i Egipat), povijest pacifičkih otoka i Mediteran. Jedan je od utemeljitelja Američkog udruženja za povijest okoliša (ASEH) i Europskoga udruženja za povijest okoliša (ESEH).
Među ostalima napisao je ova djela: Ecology in Ancient Civilizations (1975), American Indian Ecology (1983), Pan’s Travail: Environmental Problems of the Ancient Greeks and Romans (1994), An Environmental History of the World: Humankind’s Changing Role in the Community of Life (2001), The Mediterranean: An Environmental History (2005), What Is Environmental History? (2006).

Close Menu
×

Cart