Selected:

UVOD U LINGVISTIKU TEKSTA

13.14 

Out of stock

Sale!

,

Robert-Alain de Beaugrande,Wolfgang Ulrich Dressler

UVOD U LINGVISTIKU TEKSTA

S njemačkoga prevela Nikolina Palašić

13.14 

Nema na zalihi


ISBN: 78-953-260-116-9

Godina izdanja: 2010

Broj stranica: 336

Dimenzije: 16 x 20 cm

Uvez: meki

Opis

Povijest nastanka ove knjige prilično je neobična. Godine 1972, dakle početkom desetljeća u kojem se lingvistika teksta počela razvijati ponajprije u Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj, Wolfgang Dressler, profesor bečkog sveučilišta, objavio je knjigu Einführung in die Textlinguistik. Knjiga je bila iznimno dobro prihvaćena, pa je nedugo potom rođena ideja da je Robert de Beaugrande, profesor floridskog sveučilišta, prevede na engleski. No ubrzo su i autor i prevodilac prvotnu zamisao ocijenili nerealnom. Zaključili su da su se u svega nekoliko godina znatno izmijenili uvjeti za bavljenje znanošću o tekstovima. Plan je stoga preinačen tako što je nesuđeni prevodilac knjige postao njezin suautor.
Novi je rukopis obogaćen interdisciplinarnim vizurama: ujedinio je naime tradicionalnu nadrečeničnu lingvistiku sa širokim spektrom interdisciplinarnih istraživanja produkcije, recepcije i uporabe tekstova u ljudskoj interakciji. Drugim riječima, knjiga Einführung in die Textlinguistik / Introduction to Text Linguistics (objelodanjena 1981. i na engleskome i na njemačkome jeziku) predstavlja upravo simbolično sjedinjenje dvaju pristupa, europskoga (strukturalističkog) i američkoga (u prvome redu diskursnog i pragmatičkog/pragmalingvističkog), i u tom smislu označuje važnu prekretnicu u teorijskim promišljanjima teksta.
Prijevodom ove nezaobilazne monografije napokon je i na hrvatskome jeziku postala dostupna knjiga kojom je najavljeno novo razdoblje u proučavanjima teksta. Time će, zacijelo, nove snažne poticaje dobiti sustavna istraživanja teksta (i, napose, komunikacije tekstovima) u kroatističkome jezikoslovlju.
Knjiga Uvod u lingvistiku teksta, koju je prevela Nikolina Palašić i uredila Lada Badurina, objavljena je u sunakladništvu s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci.

Close Menu
×

Cart