Selected:

UVOD U PRIDJEV

13.14 

Out of stock

Sale!

,

Ivan Marković

UVOD U PRIDJEV

13.14 

Nema na zalihi


ISBN: 78-953-260-103-9

Godina izdanja: 2010

Broj stranica: 328

Dimenzije: 16 x 20 cm

Uvez: meki

Opis

Uvod u pridjev kroatista Ivana Markovića monografija je o jednoj od triju osnovnih vrsta riječi, koje posjeduju svi jezici svijeta. Premda bi se moglo pomisliti da o tako temeljnoj jezikoslovnoj pojavi postoji opsežna domaća literatura, upravo je suprotno – ne postoji ni osnovna. Zbog toga je Uvod u pridjev velika novina u domaćoj filologiji i sasvim će sigurno ubuduće biti nezaobilazno djelo u sličnim proučavanjima.
Pridjev kao vrsta riječi u knjizi se smješta u odnos prema drugim dvjema velikim vrstama – imenicama i glagolima – te se pokazuje na koje se sve načine u jezicima tri vrste razlikuju. Razlike će kadšto biti toliko male de će trebati podosta jezikoslovnoga napora da se one ustanove. Pridjev se u knjizi analizira odgovarajućom aparaturom i u skladu s najsuvremenijim lingvističkim spoznajama – spoznajama tipološke lingvistike, spoznajama suvremenih sintaktičkih teorija, pragmalingvistike, kognitivne lingvistike i teorije jezičnih prototipa, lingvistike teksta – i time odmiče od ustaljenih filoloških obrazaca u kroatistici.
Posebna je pozornost dakako posvećena pridjevu u hrvatskome, pričem se osobito ističu podroban opis semantike hrvatskoga pridjeva te opis pridjevske sintagmatike, tradicionalno zanemarene discipline u domaćem jezikoslovlju.
Riječ je dakle o dosad najpotpunijoj, svakako najmodernijoj te ubuduće temeljnoj monografiji o pridjevima u hrvatskome – o njihovu statusu kao vrste riječi, o njihovu odnosu prema imenicama i glagolima, njihovoj morfologiji i semantici, s mnoštvom dosad neosviještenih i neopisanih njihovih obilježja.
Knjiga svojom kulturološkom širinom veoma lako može postati zanimljiva i stručnjacima nejezikoslovnih disciplina (primjerice svima koji se zanimaju za boju, koja je – kao jedno od osnovnih pridjevskih značenja – u knjizi opisana i na nestručnjacima veoma zanimljiv način).

Uvod u pridjev dosad je najpotpunija i metodološki najmodernija monografija o pridjevima u hrvatskome jeziku, u kojoj je pridjev opisan i kao vrsta riječi, i tipološki, i generativno, a osobito je iscrpno opisan sa sintaktičkoga stajališta. Napravljena je, između ostaloga, iscrpna tipologija pridjevskih sintagmi. Monografija sadrži i dosta kontrastivno relevantnih zapažanja te će ubuduće biti nezaobilazna kad je riječ o opisu gramatičkoga, posebno sintaktičkog ustrojstva hrvatskoga jezika, koji je dosad bio izrazito manjkav baš kad je riječ o pridjevskim sintagmama. Uvod u pridjev upravo je uzorno znanstveno djelo.
iz recenzije Ive Pranjkovića

Uvod u pridjev i u teorijskome je i u metodološkome smislu novina u hrvatskome jezikoslovlju. Govori o statusu pridjeva kao vrste riječi, o njegovim morfološkim osobitostima, o njegovu odnosu prema imenicama i glagolima, o njegovoj semantici (posebno semantici boje), o njegovoj ulozi u frazeološkim konstrukcijama. Monografija je prva u hrvatskome jezikoslovlju sintaktički pogled usmjerila i na ustrojstvo članova rečenica. Takvim će svojim pristupom uvelike pomoći svima onima koji se bave gramatikom hrvatskoga jezika. Metajezik kojim je pisana moderan je, precizan i jasan.
iz recenzije Josipa Silića

Close Menu
×

Cart