SVECI I UČENJACI – Terry Eagelton, bastardna pojava, vjernik s marksističkim idejama, bavi se i temom zla kao glavnog problema među ljudima

SVECI I UČENJACI – Terry Eagelton, bastardna pojava, vjernik s marksističkim idejama, bavi se i temom zla kao glavnog problema među ljudima

“Engleski književni kritičar i teoretičar Terry Eagleton (1943) bastardna je pojava, vjernik oformljen marksističkim idejama, marksist koji zna da marksizam nije nešto o borbi klasa (ili kao u nas, o Srbima i Hrvatima), nego predivna teorija koja ozbiljan prostor posvećuje slobodnom vremenu, kao ključu vremena uopće. Slobodno vrijeme je ono isto vrijeme koje današnji intelektualac koristi ne bi li zbrisao od samog sebe: pri ovome se misli podjednako na mizogine kao i na feministice – dobro se zabaviti, očito, može samo čovjek koji se solidno odmakao od vlastita bića.”

Dario Grgić za Jutarnji list.

Close Menu
×

Cart