IZJAVA O PRIVATNOSTI

Disput d.o.o. obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Disputa i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Privola

Korištenjem ove web-stranice dajete privolu na našu politiku privatnosti i prikupljanje vaših osobnih podataka koje proizlazi iz našeg legitimnog interesa.

Svrha prikupljanja podataka

Prodaja/kupnja knjiga: pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora prodaje/kupnje knjiga i izvršenja zakonskih obaveza.

Ako nam svoje osobne podatke ne pružite, sklapanje ugovora o prodaji/kupnji bit će onemogućeno. Pružanje pak nepotpunih osobnih podataka može utjecati na ispravno izvršenje ugovora.

Podaci koji se skupljaju za marketinške svrhe nisu obvezujući za realizaciju prodaje proizvoda ili usluge, a služe za plasiranje informacija o akcijama, posebnim ponudama i slično.

Prikupljanje i korištenje informacija

Mi štitimo vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge te davanja obavijesti i informacija vezanih uz vašu kupovinu ili drugu uslugu koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno dopustite da koristimo. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati te informacije trećoj strani na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracijskog obrasca i obrasca za kupovinu: ime i prezime, e-mail, adresa, grad i poštanski broj, država, broj mobitela.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem vaše prijave na newsletter su: e-mail adresa.

Log datoteke

Naš web-hosting provider može bilježiti sve posjete stranicama koje su smještene na njihovim serverima, a za osiguravanje usluge te pružanje zaštite od malicioznih namjera čuvaju određene informacije, uključujući IP-adrese. Ti podaci su dostupni njima, a u slučaju prijave (sudski zahtjev, abuse prijava) prosljeđuju se nadležnim tijelima.

Vanjski linkovi

Na našoj stranici možete pronaći linkove na druge stranice; kad korisnik napusti našu web-stranice, naša odgovornost prestaje i Disput d.o.o. nije odgovoran za poštivanje privatnosti na tim drugim internetskim stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake internetske stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovoj internetskoj stranici.

Newsletter

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, možda će biti zatražene u slučaju da se korisnik želi prijaviti za primanje newslettera u marketinške svrhe. Privole za slanje newslettera (novosti, ponude, akcije i sl.) eksplicitno se daju prijavom na newsletter ili odabirom te opcije prilikom kontakta ili narudžbe. Marketinška privola nije obvezujuća za realizaciju usluge i uvijek se može povući.

Ispravci/ažuriranje i brisanje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci promijene ili ako korisnik više ne želi koristiti naše usluge, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. Za ove radnje potrebno je javiti se voditelju obrade podataka.

Dostupnost podataka

Kupcima je omogućeno da zatraže uvid u podatke koje tvrtka o njima čuva, i to kontaktiranjem voditelja obrade podataka.

Voditelj obrade podataka

Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Za sve informacije vezane uz vaše osobne podatke možete se obratiti osobi zaduženoj za njihovu obradu:

Josip Pandurić

email: disput@disput.hr

Prijenos trećim stranama

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji zakonska obveza (prijenos našem računovodstvu i poreznoj upravi), pravna osnova (poput sudskog naloga) ili je prijenos nužan za realizaciju usluge (radi dostave naručenih knjiga).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se ostalim trećim osobama niti se komercijalno eksploatiraju od trećih strana u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

1) Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti s pružateljima distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci knjiga tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke s dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, knjige neće moći biti uručene.

2) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade ili za ostvarivanje prava tvrtke zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

3) Podatke na uvid ima hosting-tvrtka Iskon Internet d.d. koja održava server i web-hosting web-trgovine.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i nas kao davatelja usluge.

U slučaju davanja marketinške privole podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

Osobni podaci koji više nisu potrebni nepovratno se anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Prava korisnika

Svi korisnici čije podatke prikupljamo i obrađujemo imaju sljedeća prava:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Svaki korisnik ima pravo na kopiju podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi u svrhu uvida. Osim prava na uvid u vlastite podatke, korisnik ima i pravo na informaciju o:

– svrsi obrade i pravnoj osnovi za obradu

– legitimnom interesu, ako se na njemu temelji obrada

– vrstama i kategorijama prikupljenih osobnih podataka

– trećim stranama kojima se podaci prosljeđuju

– roku čuvanja podataka

– izvoru osobnih podataka, ako nisu prikupljeni od korisnika

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA

Svaki korisnik ima pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka koje voditelj obrade posjeduje u svojoj arhivi.

PRAVO NA ZABORAV

Korisnici mogu zatražiti da se podaci o njima uklone iz arhive. Zahtjev će biti uzet na razmatranje i bit će mu udovoljeno ukoliko se ne protivi pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

PRAVO NA OGRANIČAVANJE OBRADE

Korisnici imaju pravo na ograničavanje opsega obrade u slučajevima u kojima je to primjenjivo.

PRAVO NA PRIJENOS PODATAKA

Korisnici imaju pravo na kopiju podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR

Korisnici imaju pravo na prigovor, posebno u slučaju kad se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade. Tada je potrebno napraviti reviziju svrhe obrade i ustanoviti njenu pravnu osnovu te u slučajevima kada je to primjenjivo, omogućiti ispitaniku povlačenje privole za obradu podataka i/ili prestanak obrade njegovih podataka.

PRAVO NA PROCJENU

Korisnici imaju pravo tražiti od nadzornog tijela procjenu kršenja odredbi Uredbe i internih politika voditelja obrade.

PRAVO NA PRIGOVOR NA PROFILIRANJE

Korisnici imaju pravo na prigovor na automatsko profiliranje i druge oblike automatiziranog donošenja odluka.

U slučaju da voditelj obrade odbije zahtjev korisnika, u odgovoru će biti naveden razlog odbijanja, na kojeg se korisnici mogu žaliti nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (AZOP-u).

Izmjena pravila o privatnosti

Izjavu o privatnosti može se izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na web-stranicama tvrtke. O tome ćemo obavijestiti naše korisnike te u slučaju neslaganja ponuditi prekid korištenja usluge, ako je to moguće.

Nastavkom korištenja ove stranice korisnik daje suglasnost s izjavom o privatnosti.

Close Menu
×

Cart