* Podaci se odnose na razdoblje do datuma izlaska autorove knjige koju smo objavili

Danilo Ivezić, politolog, rođen 1955. u Kolašinu (Crna Gora). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u mjestu rođenja. Fakultet političkih nauka upisao je 1973. godine u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1977. Dvadeset jednu godinu proveo je u prosvjeti, radeći na poslovima izvođenja nastave (kao profesor), organizacije i planiranja. Šest godina obavljao je poslove nadzora u privatnoj tvrtki, a zadnjih petnaestak godina radi kao tajnik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart