John Langshaw Austin (1911-1960), britanski filozof jezika, profesor filozofije na Oxfordu. Tijekom boravka na tom sveučilištu okupio je oko sebe skupinu studenata i sveučilišnih nastavnika koja je intenzivno raspravljala o upotrebi jezika. Brojni detalji tih razgovora izgubljeni su, a s njima i delikatnosti Austinova teorijskog diskurza.
Područje Austinova djelovanja ne može se jednoznačno odrediti budući da njegova promišljanja graniče s filozofijom jezika, sociolingvistikom, teorijom djelovanja, no najčešće ga se drži kao jednog od središnjih predstavnika filozofije svakodnevnog jezika (ordinary-language philosophy) i njegov se rad često promatra kao nagovještaj smjera koji će kasnije biti poznat kao teorija govornih činova (speech act theory).Snažno je utjecao na mnoge humanističke znanosti, posebice jezične.Austinovu bibliografiju čini malen broja djela, tijekom života objavio je svega sedam studija, dok su njegova najvažnija djela objavljena posthumno: Philosophical Papers (1961), Sense and Sensibilia (1962) i How to Do Things with Words (1962) knjige su rekonstruirane iz bilješki s njegovih predavanja.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart