Leo Strauss (20. rujna 1899-18. listopada 1973), američki politički filozof njemačkoga porijekla, jedan od najlucidnijih suvremenih interpretatora klasične političke teorije.

Nakon sudjelovanja u njemačkoj vojsci u Prvom svjetskom ratu i potom stjecanja doktorata filozofije (1921), Strauss je predavao na Akademiji za židovska istraživanja u Berlinu, da bi uoči Hitlerova dolaska na vlast (1932) emigrirao u Englesku i zatim u Francusku, predavajući ondje kao gostujući profesor. U SAD je imigrirao 1938., te preuzeo mjesto profesora političkih znanosti na znamenitoj njujorškoj “New School for Social Research”. Sve do smrti, 1973., predavao je, osim u New Yorku, još i na sveučilištima u Chicagu, Claremontu i Annapolisu.

Napisao je brojne knjige o klasičnim političkim filozofima, primjerice o Sokratu,  Platonu, T. Hobbesu, N. Machiavelliju, B. de Spinozi.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart